Репетитор по математике и физике

 
» Программа підготовки до ЗНО по фізиці

Программа підготовки до ЗНО по фізиці

 

 1. Рівномірний рух
 2. Графіки рівномірного руху
 3. Рівноприскорений рух
 4. Переміщення при рівноприскореному русі
 5. Падіння тіл. Тіло, кинуте вгору
 6. Рух по колу. Період і частота
 7. Тест по кінематиці
 8. Динаміка. Сили.
 9. Закони Ньютона
 10. Сила Архімеда
 11. Правило важеля. Момент сил
 12. Механічний тиск. Тиск рідини або газів
 13. Механічна робота. Потужність
 14. Тест ( динаміка)
 15. Види механічної енергії. Закон збереження енергії
 16. Імпульс. Зміна імпульсу
 17. Закон збереження імпульсу
 18. Тест ( закони збереження)
 19. Електрика. Закон Кулона
 20. Електричне поле. Напруженість
 21. Робота електричного поля. Потенціал. Напруга
 22. Електроємність. Електроємність конденсаторів.
 23. З’єднання конденсаторів. Енергія і густина електричного поля
 24. Тест ( електростатика)
 25. Постійний струм. Сила струму. Опір. Напруга
 26. Закон Ома для ділянки кола і для повного кола
 27. Робота і потужність струму. Закон Джоуля – Ленца
 28. Електроліз. Закони Фарадея
 29. Тест ( електродинаміка )
 30. Постійні магніти. Магнітне поле. Магнітна індукція
 31. Сила Ампера. Правило лівої руки
 32. Сила Лоренца
 33. Магнітний потік. Магнітна проникність середовища
 34. Досліди Фарадея. ЕРС індукції. ЕРС рухомого провідника
 35. ЕРС самоіндукції. Індуктивність
 36. Енергія магнітного поля
 37. Тест (магнетизм)
 38. МКТ. Кількість речовини
 39. Основне рівняння МКТ
 40. Температура, енергія, тиск
 41. Формула Менделєєва – Клайперона
 42. Ізопроцеси
 43. Побудова графіків ізопроцесів
 44. Кількість теплоти: нагрівання, конденсації, пароутворення
 45. Внутрішня енергія. Робота газів. Перший закон термодинаміки
 46. Другий закон термодинаміки. ККД теплового двигуна
 47. Тест (термодинаміка)
 48. Насичена пара. Вологість повітря
 49. Поверхневий натяг рідини. Капілярні явища
 50. Будова та властивості твердих тіл
 51. Рівняння механічних коливань
 52. Математичний та фізичний маятники
 53. Електромеханічні коливання у контурі. Змінний електричний струм
 54. Трансформатори
 55. Довжина хвилі
 56. Оптика. Закони відбивання та заломлення світла.
 57. Інтерференція та дифракція. Дисперсія світла.
 58. Лінзи. Формула тонкої лінзи.
 59. Побудова зображення у лінзах
 60. Тест (оптика)
 61. Фотоефект. Рівняння Ейнштейна
 62. Ядерна фізика. Ядерні реакції